BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Monday, June 29, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ အပိုင္း (၉၉) စစ္ႏွင့္ ျပည္သူ (ဂ)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၂၂၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၅)ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

ေအာင္ဒင္အပိုင္း (၉၉) စစ္ႏွင့္ ျပည္သူ (ဂ)

#ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕မွ ဒုတိယအၾကိမ္ ေျဖၾကားျခင္း

ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ ဒု-ဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕ကပဲ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကားပါတယ္။ အားရစရာ လုံးဝမရွိပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕က ေမးခြန္းႏွစ္ခုစလုံးနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး "စစ္ဆင္ေရးအေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရင္း အသက္၊ ခႏၶာ၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားဆုံးရွုံးခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သို႕စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္၊ မည္သည့္အဆင့္အထိ စီမံေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္သည္ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနအေနနဲ႕ က်ယ္ျပန္႕စြာ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလာေလာဆယ္ ေျဖၾကားေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း" တင္ျပပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပီး အခ်ိန္ ၈ လခန္႕ရွိတဲ့ တိုင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဆိုကို ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနနဲ႕ တပ္မေတာ္က ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသးလို႕ နားလည္ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနက ဒီအဆိုကို အေရးယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ဖို႕ စီစဥ္ထားတယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးေနျပီဆိုတာကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို မတင္ျပႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕ကပဲ ဆက္လက္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ တပ္မေတာ္ရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို တင္ျပပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္းက ဆိုရင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕မွာ နအဖစစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၄၈/၂၀၀၉) အရ "ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ တြဲဖက္ေပးထားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို စြမ္းရည္သတိၱအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီပါက တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္သတိၱဆုမ်ားျဖစ္တဲ့ ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ့၊ သို႕မဟုတ္ သီဟသူရဘြဲ့၊ သို႕မဟုတ္ သူရဘြဲ့ တစ္ခုခုကို ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္သည္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအာင္ဆန္းတံဆိပ္၊ သို႕မဟုတ္ သီဟဗလတံဆိပ္၊သို႕မဟုတ္ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္တစ္ဆိပ္ တစ္ခုခုကို ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္သည္လို႕ ဆိုပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ ကိုယ္လက္အဂၤါဆုံးရွုံးခဲ့ျပီး တိုက္ပြဲတြင္ရရွိေသာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားမွာ ေဆးခံုရုံးက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈံးႏွင့္အထက္ ဆုံးရွုံးသည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကို ျပည္သူ႕သားေကာင္းတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္"။

တပ္မေတာ္ပိုင္းကဆိုရင္လည္း ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနေကာင္စီရဲ့ အမိန္႕တစ္ခုအရ အဆိုပါပုဂိၢဳလ္မ်ားကို "ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္”ကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒီဆုအသီးသီးအတြက္ ေပးအပ္တဲ့ ဆုေၾကးေငြပမာဏကိုလည္း ေဖာ္ျပပါေသးတယ္။ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ငွါးရမ္းအသုံးျပဳခဲ့တဲ့ အရပ္သားမ်ား မစြမ္းမသန္ျဖစ္ခဲ့ရင္ တည္ဆဲအလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒအရ ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္ရွိျပီး တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုေတြမွာ အတြင္းလူနာ/အျပင္လူနာအျဖစ္ ေဆးကုသခြင့္ရွိတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ တပ္မေတာ္မွ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္းမွာ အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ အရပ္သားအလုပ္သမား (ေပၚတာ) ၇,၈၁၇ ဦး ေသဆုံး၊ ၁,၅၈၉ ဦး ဒဏ္ရာရလို႕ စုစုေပါင္း အရပ္သားေပၚတာ ၉,၄၀၆ ဦးကို တပ္မေတာ္မွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္မွ အရပ္သားမ်ားကို စစ္ဆင္ေရးအလုပ္သမားအျဖစ္ ငွါးရမ္းသုံးစြဲျခင္း မရွိေတာ့ဘူးလို႕လည္း ေျပာပါတယ္။

#ေက်နပ္စရာမရွိေသာ အေျဖ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕ရဲ့ ေျဖၾကားခ်က္ေတြဟာ ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိပါ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ အဆိုျဖစ္တဲ့ "တပ္မေတာ္မွ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္း ဆုံးရွုံးၾကရသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ရန္ မူဝါဒ သို႕မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးအဆို" ကို အခ်ိန္ ၈ လေလာက္ ၾကာတဲ့ အထိ အဓိကသက္ဆိုင္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕က ဒီအရပ္သားေပၚတာေတြဟာလည္း တပ္မေတာ္သားေတြလိုပဲ စြမ္းရည္သတိၱဆိုင္ရာ ဘြဲ့ေတြ၊ တံဆိပ္ေတြ၊ ဆုေၾကးေငြေတြ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ေတြ ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမည့္ အရပ္သား ေပၚတာေတြထဲက ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ား အဲဒီ ဆုေတြ ရခဲ့ဘူးပါသလဲ။ ဒီကေန႕အထိ တစ္ေယာက္မွ အဲဒီဆုေတြ ရတယ္လို႕ က်ေနာ္တို႕ မၾကားမသိခဲ့ပါ။
ကိုယ္တိုင္က စိတ္ပါလို႕မဟုတ္ပဲ စစ္တပ္က ျခိမ္းေျခာက္ဆင့္ေခၚလို႕ အဓမၼလုပ္အားေပးၾကရတဲ့ အရပ္သားေပၚတာမ်ားကလည္း ဒီဆုတံဆိပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားမွာ မဟုတ္ပါ။ လိုခ်င္ၾကမွာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမည့္ တပ္မေတာ္အတြက္ လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္ရင္း ပ်က္စီးသြားတဲ့ သူတို႕ရဲ့ အသက္ေတြ၊ ဘဝေတြ၊ မိသားစုေတြ အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကိုေတာ့ သူတို႕ လိုခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖို႕အတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ဖို႕၊ ဥပေဒေရးဆြဲဖို႕ေတာင္မွ တပ္မေတာ္က တက္တက္ႂကြႂကြမရွိလွတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

တပ္မေတာ္က ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ  ေသဆုံးခဲ့တဲ့ အရပ္သားအလုပ္သမား (ေပၚတာ) ၇,၈၁၇ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၁,၅၈၉ ဦးကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕ တင္ျပခဲ့သလို ေသဆုံးသူတစ္ဦးကို ၇,၂၀၀ က်ပ္ႏႈံး၊ ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးကို ၁၀,၀၈၀ က်ပ္ႏႈံးပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ (၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းက်မွ ေသဆုံးသူတစ္ဦးကို က်ပ္ ေလးသိန္းခြဲစီ၊ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈံး ေဆးက်သူကို က်ပ္ ေျခာက္သိန္းစီ ခံစားခြင့္ျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။) ဒီႏႈံးနဲ႕ တြက္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ၂၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရ အရပ္သားေပၚတာ ၉,၄၀၆ ဦးကို ေပးခဲ့တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏဟာ က်ပ္ေငြ ၇၅ သန္းေလာက္ပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ အသုံးျပဳေနတဲ့ တင့္ကားတစ္စီးရဲ့ တန္ဘိုးထက္ အမ်ားၾကီး နည္းပါေသးတယ္။

တကယ္႔လက္ေတြ႕မွာ ၁၉၈၈ နဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ၂၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အသက္ေတြ၊ ဘဝေတြ၊ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြ ဆုံးရွုံးခဲ့ရတဲ့ အရပ္သားေပၚတာမ်ားရဲ့ အေရအတြက္က တပ္မေတာ္က ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့တဲ့ ၉,၄၀၆ ဦးထက္ အမ်ားၾကီး ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ေျမျပင္မွာ ေပၚတာဘဝကေန ထြက္ေျပးလို႕ ပစ္သတ္ခံရသူေတြ၊ လူမသိ၊ သူမသိ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူေတြ၊ ဒဏ္ရာနဲ႕ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ျပီး နယ္စပ္ေဒသက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ေရာက္ရွိေနၾကသူေတြ၊ စစ္ေျမျပင္ကေန ထြက္ေျပးလို႕ ကိုယ့္အိမ္ကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ျပန္ေရာက္ျပီး အေၾကာက္တရားနဲ႕ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေနထိုင္ေနၾကရသူေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ ျပီးေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီကာလေတြကတည္းက ျမန္မာစစ္တပ္က ေပၚတာေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အသုံးျပဳခဲ့တာမို႕ ဘဝပ်က္ရသူ အရပ္သားေပၚတာမ်ားရဲ့ အေရအတြက္ဟာ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ကာလအတြင္း သိန္းနဲ႕ခ်ီျပီး ရွိႏိုင္ပါတယ္။ 

#ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အတြက္ မျပီးဆုံးေသးတဲ့ တာဝန္

စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ရင္း ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြ ဆုံးရွုံးခဲ့ၾကရတဲ့ အရပ္သားေပၚတာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳဖို႕၊ ဂုဏ္ျပဳဖို႕၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ဘဝေတြ၊ မိသားစုေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ကူညီေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းဖို႕နဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ က အဆိုတင္ျပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးက ကန္႕ကြက္သူမရွိ တခဲနက္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကတာမို႕ ဒီအဆိုကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ မူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ား အမွန္တကယ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္နဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာပဲ ဆက္လက္ျပီး တာဝန္ရွိေနပါတယ္။
ဒီအဆိုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကေန ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တာဝန္လႊဲအပ္ခဲ့ေပမည့္ အဓိကသက္ဆိုင္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ေႏွာင့္ေႏွးေနတာ ေတြ႕ေနရပါျပီ။ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အစိုးရက သူတို႕ဘဝေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ကူညီဖို႕ ဘယ္လိုစီစဥ္မယ္၊ ဘယ္ေတာ့ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းၾကီးစြာနဲ႕ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကတာပါ။ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနရဲ့ မေသခ်ာ၊ မေရရာတဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြ၊ မလံုေလာက္တဲ့ ေထာက္ပံ့မႈေတြကို ေစာင့္ဆိုင္းမေနေတာ့ပဲ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္နဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လိုအပ္တဲ့ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးၾကဖို႕ ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆိုလိုက္ရပါတယ္။
 


(ဇြန္လ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ အပိုင္း (၉၈) စစ္ႏွင့္ ျပည္သူ (ခ)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၂၁၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၅)ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

ေအာင္ဒင္

အပိုင္း (၉၈) စစ္ႏွင့္ ျပည္သူ (ခ)

#ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွ ေျဖၾကားခ်က္

ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ရဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္မွာ လာေရာက္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

သူ႕အေျဖကေတာ့ (၁) တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႕ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိသာ စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အရ အရပ္သားမ်ားကို ေန႕စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ငွါးရမ္းအသုံးျပဳခဲ့ျပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစျပီးေတာ့ ယေန႕အခ်ိန္အထိ စစ္ဆင္ေရးအလုပ္သမားမ်ား ငွါးရမ္းအသုံးျပဳျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားပါတယ္။ ၁၉၄၈ ျပည္တြင္းစစ္စတဲ့အခ်ိန္ကေန ၁၉၈၈ မတိုင္မီကာလအတြင္း စစ္တပ္ရဲ့ ေပၚတာသုံးစြဲမႈမ်ားကိုေတာ့ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း မရွိပါ။ (၂) ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရ၊ စစ္ဆင္ေရးအလုပ္သမားမ်ားစာရင္းကို ေဒသအလိုက္၊ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပဳစုထားျပီးျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမည့္ စာရင္းနဲ႕ အေရအတြက္ကိုေတာ့ မေျပာပါ။ (၃) စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အရ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ အလုပ္သမားမ်ားဟာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရင္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ရင္၊ ေသဆုံးခဲ့ရင္ တည္ဆဲအလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒအရ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆးကုသခြင့္ရွိတယ္လို႕ ေျဖပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕က ယခင္တုံးက စစ္ဆင္ေရးအလုပ္သမားမ်ားကို စစ္ဆင္ေရးတြင္ ေသဆုံးခဲ့လ်င္ ၇,၂၀၀ က်ပ္၊ ဒဏ္ရာရခဲ့လ်င္ ေဆးအဆင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈံးက်လ်င္ ၁၀,၀၈၀ က်ပ္ႏႈံး၊ ကူေဖာ္စရိတ္အျဖစ္ ေဆးအဆင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈံး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈံး အပိုေဆာင္း ေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ၊ အထူးအမိန္႕အမွတ္ ၂/အထူး/၂၀၁၂ ျဖင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ေသဆုံးလ်င္ က်ပ္ ေလးသိန္းခြဲ၊ ေဆးအဆင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈံးက်လ်င္ က်ပ္ ၆ သိန္းနဲ႕ ကူေဖာ္အျဖစ္ ေဆးအဆင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈံးက် ေထာက္ပံ့ေငြရဲ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈံး (က်ပ္ တစ္သိန္းခြဲ) ျပင္ဆင္ေထာက္ပံ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕က "က်န္အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးျခင္းမရွိပါဘူး" လို႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။  

ဒါေၾကာင့္ ယခင္တုံးက ဆိုတာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မတိုင္မီကာလအထိ ျဖစ္ျပီး ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ တင္ျပခဲ့တဲ့ ေျချပတ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာ္သုသုနဲ႕ အစၥလမ္အမ်ိဳးသမီးေလးတို႕ကို သူတို႕ဘဝေတြ ပ်က္စီးသြားတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္က  တစ္ဦးကို ၇,၂၀၀ က်ပ္စီသာ ေထာက္ပံ့ခဲ့ျပီး အသက္ဆုံးရွုံးခဲ့ရတဲ့ ဦးအုန္းေမာင္မိသားစု၊ ကိုေက်ာ္ထြန္းမိသားစုတို႕မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၀,၀၈၀ က်ပ္စီသာ ရရွိခဲ့တယ္လို႕ နားလည္ရမွာပါ။

ေၾကကြဲစရာပါ။ သူတို႕ရဲ့ ဘဝေတြ၊ အသက္ေတြ၊ မိသားစုေတြ၊ အနာဂတ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္တဲ့အတြက္ သူတို႕ကို တပ္မေတာ္က ေပးတဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးက က်ပ္ တစ္ေသာင္းမွ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ ဘာေလ်ာ္ေၾကး၊ ဘာေထာက္ပံ့ေၾကးမွ မရခဲ့သူေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါေသးတယ္။ စစ္ေျမျပင္မွာတင္ အသက္ဆုံးရွုံးျပီး လူမသိ၊ သူမသိ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၾကသူေတြ၊ စစ္ေျမျပင္ကေန ထိခိုက္ဒဏ္ရာနဲ႕ ထြက္ေျပးျပီး နယ္စပ္ေဒသက ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ခိုလံႈျပီး ဆက္လက္ရွင္သန္ၾကရသူေတြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၾကပါေသးတယ္။

#ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္၏ အဆိုေအာင္ျမင္ျခင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာပဲ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္က ေမးခြန္းေမးျခင္းအျပင္ အေရးၾကီးအဆို တင္သြင္းပါေသးတယ္။ သူ႕အဆိုက (၁) စစ္ဆင္ေရးအေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္းအျဖစ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရင္း အသက္၊ ခႏၶာ၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားဆုံးရွုံးခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ား မနစ္နာေစေရးအတြက္ ထိုက္သင့္ေသာအသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊ ဂုဏ္ျပဳလႊာတို႕ကို စီစစ္ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ ယင္းတို႕၏ ဘဝအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေထာက္ပံကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ မူဝါဒ သို႕မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးေရး အဆိုႏွင့္ (၂) ျပည္သူမ်ား ေသေက်ျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာစြန္႕လႊတ္ရျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာဆုံးရွုံးမႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနရျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၶႏွင့္အညီ ယေန႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ဦးစြာ အျမန္ဆုံးရပ္ဆိုင္းေပးေရး အဆိုမ်ား  ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ တင္ျပတဲ့ အဆိုမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေစအြာ (ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ) နဲ႕ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညဏ္ေဆြဝင္း (တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ) တို႕က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ဦးညဏ္ေဆြဝင္းက သူ႕ရဲ့ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္မွာ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕ကေန ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႕အထိ ၃ လေက်ာ္ကာလအတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ၁၇ ၾကိမ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႕ သာမာန္ျပည္သူေတြဟာ ေန႕စဥ္သြားလာေနထိုင္လႈပ္ရွားရင္းကေန မိုင္းနင္းမိလို႕ ေသေၾက၊ ပ်က္စီး၊ ဒဏ္ရာရေနၾကရေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ရသူေပါင္း ၃၃၃ ဦးရွိျပီး အစိုးရသစ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးေနတဲ့ ကာလမွာတင္ ေနာက္ထပ္ ၁၀၀ နီးပါး ထပ္မံတိုးပြါးလာခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးျပီး အဆိုကို အတည္ျပဳဖို႕ ေထာက္ခံပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာန ဒု-ဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႕ကလည္း ဒီအဆိုမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီအဆိုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ကန္႕ကြက္သူမရွိ၊ ေထာက္ခံအတည္ျပဳလိုက္ၾကပါတယ္။

ဦးစိုင္းဝင္းႏိုင္တင္ျပတဲ့ အဆိုႏွစ္ခုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုႏွစ္ခုအနက္ ဒုတိယအဆိုျဖစ္တဲ့ "ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျမန္ဆုံးရပ္ဆိုင္းေရး" ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးက လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလုံးက သေဘာတူရပ္စဲမွ ျဖစ္မွာမို႕ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ရမွာပါ။ ဒါေပမည့္ ပထမအဆိုျဖစ္တဲ့ "စစ္ဆင္ေရးအေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္းအျဖစ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရင္း အသက္၊ ခႏၶာ၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားဆုံးရွုံးခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ား မနစ္နာေစေရးအတြက္ ထိုက္သင့္ေသာအသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊ ဂုဏ္ျပဳလႊာတို႕ကို စီစစ္ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ ယင္းတို႕၏ ဘဝအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေထာက္ပံကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ မူဝါဒ သို႕မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးေရး" ကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္က ဦးစားေပးအစီအစဥ္နဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမည့္ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးေနတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာေသးပါ။

#ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္မွ ဒုတိယအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးျခင္း (ေမလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၅)

ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ တင္သြင္းတဲ့ အဆိုႏွစ္ခုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပီး ၈ လေလာက္အၾကာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕မွာ က်င္းပတဲ့ ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး၊ ၄၆ ရက္ေျမာက္ေန႕မွာ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ကပဲ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနကို သူတင္ထားတဲ့ အဆိုမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေျခအေနနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းပါတယ္။ 

ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္က သူတင္သြင္းခဲ့တဲ့ အဆိုႏွစ္ခုအနက္ "စစ္ဆင္ေရးအေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္းအျဖစ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရင္း အသက္၊ ခႏၶာ၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားဆုံးရွုံးခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ား မနစ္နာေစေရးအတြက္ ထိုက္သင့္ေသာအသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊ ဂုဏ္ျပဳလႊာတို႕ကို စီစစ္ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ ယင္းတို႕၏ ဘဝအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေထာက္ပံကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ မူဝါဒ သို႕မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးေရး" အဆိုနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကာယကံရွင္မ်ားနဲ႕ ၎တို႕ရဲ့ မိသားစုဝင္မ်ားက စိတ္ဝင္တစား ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကျပီး ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေပၚလာေစခ်င္ၾကတာမို႕ သူ႕အေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳျပီးတဲ့ အဆိုမ်ားနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး (၁) ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သို႕ စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည္၊ (၂) မည္သည့္အဆင့္ထိ စီမံေဆာင္ရြက္ထားျပီးျဖစ္သည္ကို သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါတယ္။