BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Friday, August 8, 2014

Burma's Parliament Watch Part (73)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၈၊ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄/၃၂)ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

ေအာင္ဒင္

အပိုင္း (၇၃) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႕ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ ၃၁/၂၀၁၄ အျဖစ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ "အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ" (သင္းဖြဲ႕ဥပေဒ) ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့  လက္မွတ္နဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ခန္႕က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထဲမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ "အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း" ထက္ေတာ့ အမ်ားၾကီးပိုေကာင္းပါတယ္။ 

ဒါေပမည့္လည္း ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့  ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ပစ္ပယ္ျပီး ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈလို႕ ယူဆရမည့္ အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခု ေနာက္ဆုံးအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ သင္းဖြဲ႕ဥပေဒဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုမဟုတ္ေပမည့္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒတစ္ခုလည္း မဟုတ္ျပန္ပါ။ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့အခ်က္၊ ျဖည့္စြက္သင့္တဲ့အခ်က္မ်ားကို ဒီေဆာင္းပါးနဲ႕ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

(က) ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနတို႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ဒီဥပေဒအရ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္အာဏာရွိတဲ့ အဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအဆင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသအဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆိုျပီး အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ဥကၠ႒ျဖစ္ျပီး ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနက အတြင္းေရးမႉးျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသအဆင့္ေတြမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား က အတြင္းေရးမႉးမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ခ႐ိုင္အဆင့္နဲ႕ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာေတာ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန (ေထြ/အုပ္) ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားနဲ႕ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားက ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကျပီး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားနဲ႕ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိမ်ားက အတြင္းေရးမႉးမ်ား အသီးသီးျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအရ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး အဓိကအာဏာအပ္ႏွင္းထားတာက ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနတို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးသူမဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးသူျဖစ္ပါတယ္။ ေထြ/အုပ္႒ာနဟာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန လက္ေအာက္ခံျဖစ္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ့  ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ေထြ/အုပ္႒ာနက တဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို သြယ္ဝိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ အခုလည္း ဒီဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ေထြ/အုပ္႒ာနက တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သြယ္ဝိုက္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။  

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မဟုတ္ၾကသလို အစိုးရလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးကို ၾကီးၾကပ္ဖို႕ အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ သမၼတက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသ အဆင့္ေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအစိုးရမ်ားက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးတဲ့ ေလးစားေလာက္ေသာ အရပ္သားမ်ား၊ ခ႐ိုင္နဲ႕ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ေတြမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးတဲ့ အရပ္သားမ်ားနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ အစိုးရဝန္ၾကီး႒ာနတစ္ခုခုက တာဝန္ယူမွ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ေထြအုပ္အစား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးတဲ့ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး (သို႕မဟုတ္) အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး (သို႕မဟုတ္) ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးနဲ႕ ၎ဝန္ၾကီး႒ာနလက္ေအာက္ခံ ဦးစီး႒ာနတစ္ခုခုကို တာဝန္ေပးသင့္ပါတယ္။ 

(ခ) စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း

ဒီဥပေဒ အခန္း (၄)၊ ပုဒ္မ (၈)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာ "ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုျခံုေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါက အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။" ဆိုျပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အလားတူပဲ၊ အခန္း (၅)၊ ပုဒ္မ (၁၇)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာလည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို "စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္" လို႕ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ "စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍" ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚမွာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို "ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရမည္" "ဦးေဆာင္နာယကအဖြဲ႕တြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား မပါဝင္ရ" စတဲ့ မတရားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ခဲ့တာကို ျပန္သတိရမိပါတယ္။ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မပါဝင္တာမို႕ အဲဒီ "စည္းကမ္းခ်က္မ်ား" ဆိုတာ မွတ္ပံုတင္ေရးအဖြဲ႕ကို ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ေထြ/အုပ္အရာရွိမ်ားရဲ့  ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ အာဃာတေတြအေပၚ မူတည္ျပီး အတိုင္းအဆမရွိ က်ယ္ျပန္႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒပါ "စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လုံးဝ ျဖဳတ္ဖို႕၊ ဒါမွမဟုတ္ "စည္းကမ္းခ်က္မ်ား" ဆိုတာကို ဒီဥပေဒထဲမွာတင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းဖြဲ႕ဆိုဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

(ဂ) မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား

အခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ (၁၉) မွာ ဒီဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ အသင္းအဖြဲ႕ ၃ မ်ိဳးကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ (က) ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးသက္သက္ကိုသာ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား၊ (ခ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႕ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ (ဂ) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မလံုေလာက္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ အထက္တန္းပညာနဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့၊ ဖြဲ႕စည္းၾကမည့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးဟာလည္း ဒီဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္။ နာေရးကူညီမႈအသင္းေတြလို၊ ပညာဒါနေက်ာင္းေတြလို ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ၾကတဲ့ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စာဖတ္အသင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဟာလည္း ဒီဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ရန္ မလိုအပ္သင့္ပါ။ 

ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး ေနာက္ေပၚေပါက္လာမည့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒမ်ားမွာ ျပ႒ာန္းဖို႕ရွိပါတယ္လို႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကတယ္လို႕ ၾကားရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာဖို႕ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒေတြ မေပၚေပါက္ေသးသ၍ ကေန႕ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့  ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အခက္အခဲရွိေနတာမို႕ ဒီအသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒမွာတင္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

(ဃ) အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္

ဒီဥပေဒ အခန္း (၄)၊ ပုဒ္မ (၇) အရ ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဟာ ၎အဖြဲ႕မ်ားရဲ့  ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕တိုင္း မျဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္ရမယ္လို႕ ျပ႒ာန္းမထားပါ။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္မထားပဲ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မွတ္ပံုတင္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဘာေတြျပန္လည္ကူညီသလဲ၊ မွတ္ပံုတင္အဖြဲ႕မ်ားရဲ့  အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ အေရးၾကီးပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့  အကာအကြယ္နဲ႕ အကူအညီကို ထိထိေရာက္ေရာက္ရရွိမယ္၊ သိသာထင္ရွားတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြရွိမယ္ဆိုရင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက မွတ္ပံုတင္ဖို႕ ေရြးခ်ယ္ၾကမွာပါ။

အခန္း (၈) မွာ "အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္" မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဥပေဒနဲ႕အညီ ကူညီျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအလႉရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေထာက္အပံ့ကို ရယူႏိုင္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုခံႏိုင္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြထူေထာင္ျခင္း၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ႏိုင္ျခင္း၊ အလႉေငြေကာက္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသား၊ ကိုယ္ပိုင္ဝတ္စံုဒီဇိုင္းမ်ား မူပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ စတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

အဲဒီ အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ မပါဝင္တာက ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ပါ။ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို လႉဒါန္းတဲ့ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႕ သူတို႕လႉဒါန္းတဲ့ ေငြပမာဏအေပၚမွာ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ရွိရပါမယ္။ ဒါမွပဲ လႉခ်င္သူေတြ လႉရဲၾကမွာပါ။ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့အသင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ေပးတဲ့ အလႉေငြ မည္၍မည္မွ်ရရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္လႊာဟာ သက္ဆိုင္ရာလႉဒါန္းသူအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံတဲ့ ႒ာနကို တင္ျပစရာ ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ရပါမယ္။ အလားတူပဲ မွတ္ပံုတင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ ၎တို႕ရရွိတဲ့ ဝင္ေငြအေပၚမွာ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိရပါမယ္။ အဆိုပါ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ စီးပြါးေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ တည္ရွိတဲ့အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မဟုတ္ၾကတာေၾကာင့္ ၎မွတ္ပံုတင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ မေကာက္ခံသင့္ပါ။ တစ္ဖက္မွာလည္း မွတ္ပံုတင္မထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႕ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသင့္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္မထားတဲ့ အဖြဲ႕မ်ားကို လႉဒါန္းသူမ်ားအားလည္း ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၄ ျဖစ္တဲ့ "ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ" ကို ေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္။ ပုဒ္မ (၅)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိတဲ့ စာရင္းမွာ "ဒီသင္းဖြဲ႕ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္မည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား" မပါဝင္ပါ။ ပုဒ္မ (၅)၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ/၂) မွာေတာ့ "ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ (ကက) ျပည္တြင္း/ျပည္ပအလႉရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လႉဒါန္းျခင္းမွ ရသည့္ဝင္ေငြ၊ (ဃဃ) သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းသည့္ ပစၥည္း သို႕မဟုတ္ အလႉေငြ" မ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ သက္သာခြင့္ေပးျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အခြန္ႏွင့္စပ္လ်င္းသည့္ အျခားခံစားခြင့္ေပးျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္" ဆိုျပီး ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါဟာျဖင့္ မွတ္ပံုတင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္နဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကို သင့္ေတာ္သလို ေဆာင္ရြက္ဖို႕ အာဏာလႊဲလိုက္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တာက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဝင္ေငြခြန္မေကာက္ခံဖို႕ ဥပေဒထဲမွာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ညႊန္ၾကားရမွာပါ။

"ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ" ပုဒ္မ (၅)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) မွာ "တည္ဆဲအျခားဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ စပ္လ်င္းသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျပ႒ာန္းပါရွိလ်င္ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္" လို႕ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ တည္ဆဲျဖစ္ေတာ့မည့္ "အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ" မွာ "မွတ္ပံုတင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ မွတ္ပံုတင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား လႉဒါန္းသူမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းေငြအေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ စတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား" ကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျပီး မွတ္ပံုတင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳသင့္ပါတယ္။

(င) နဝတရဲ့  နည္းဥပေဒ

သင္းဖြဲ႕ဥပေဒရဲ့  ပုဒ္မ (၄၁) မွာ "အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၆/၈၈) (သင္းဖြဲ႕ ၆) အရ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႕ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဤဥပေဒႏွင့္ မဆန္႕က်င္သေရြ႕ ဆက္လက္က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္" လို႕ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါဟာလည္း စိတ္မသက္သာစရာပါ။ နဝတစစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ (သင္းဖြဲ႕ ၆) ဆိုတဲ့ ဥပေဒဟာ အင္မတန္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို ဖိႏွိပ္ဖို႕ ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းခဲ့တာပါ။ မူရင္းဥပေဒက ၾကမ္းၾကဳတ္သလို လက္ေအာက္ခံနည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားဟာလည္း ၾကမ္းၾကဳတ္ပါတယ္။ မူရင္းဥပေဒကို ပုဒ္မ (၄၃) နဲ႕ ရုပ္သိမ္းလိုက္ေပမည့္ နည္းဥပေဒနဲ႕ အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ဆက္လက္သုံးစြဲႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေရွ႕မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ "စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္" ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႕ ေပါင္းျပီးစဥ္းစားရင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နဝတဥပေဒ သင္းဖြဲ႕ (၆) ရဲ့ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုပါ ရုပ္သိမ္းျပီး နည္းဥပေဒအသစ္ကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးေရွ႕ေနမ်ားနဲ႕ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျပီး ေရးဆြဲသင့္ပါတယ္။

ေအာင္ဒင္
ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၁၄

Wednesday, August 6, 2014

ေဝါျမိဳ႕က ခြပ္ေဒါင္း…. သို႕ အမွတ္တရ

(National Endowment for Democracy/NED ၌ ဆရာေမာင္ဝံသ ေဆြးေႏြးေနစဥ္။)ေဝါျမိဳ႕က ခြပ္ေဒါင္း…. သို႕ အမွတ္တရ

ေအာင္ဒင္

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕မွာ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းမိသားစုက ထုတ္ေဝတဲ့ "ေမာင္ဝံသ အမွတ္တရ" စာအုပ္မွ)

(၁) ၁၉၇၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၊ ရန္ကုန္

၁၉၇၉၊ ဇြန္လရဲ့ မနက္ခင္းတစ္ခုမွာ ေအာင္စာရင္းထြက္ေတာ့ က်ေနာ္ (၁၀) တန္းစာေမးပြဲေအာင္ပါတယ္၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ ဂုဏ္ထူး ႏွစ္ဘာသာနဲ႕ပါ၊ က်ေနာ္႕ရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အင္မတန္ဂုဏ္ယူတဲ့ က်ေနာ္႕ေဖေဖ ဦးေက်ာ္ရွိန္က အဲဒီေန႕က က်ေနာ္႕ကို သူနဲ႕အတူ အလုပ္ကိုေခၚသြားပါတယ္၊
အလုပ္ဆိုေပမည့္ ေဖေဖ့မွာ ရုံးခန္းအတည္တက်မရွိပါ၊ ေဖေဖက ျမိဳ႕နယ္သတင္းေထာက္မို႕လို႕ မနက္ဆိုရင္ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ စာတိုက္လမ္းဆံု၊ သုမဂၤလာလမ္းေပၚက ျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းကို အရင္ဝင္ျပီး စိတ္ဝင္စားစရာ အမႈအခင္းအေျခအေနကို ရဲအရာရွိမ်ားထံ စံုစမ္းေမးျမန္းပါတယ္၊ ျပီးမွ ရဲစခန္းနဲ႕ ကပ္ရက္က ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုေပါင္းရုံးကို သြားပါတယ္၊ ျမိဳ႕နယ္ရုံးမွာက ျမိဳ႕နယ္ေကာင္စီ၊ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၊ ဥပေဒရုံး၊ တရားရုံး၊ စည္ပင္သာယာ၊ အခြန္၊ မွတ္ပံုတင္ စတဲ့ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းေတြ စုေပါင္းရုံးစိုက္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္တရားရုံးေတြရွိလို႕ ေန႕စဥ္ အမႈစစ္ရာကို လာၾကတဲ့ တရားလိုေတြ၊ တရားခံေတြ၊ ေရွ႕ေနေတြ၊ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႕ သူတို႕ကိုအမွီျပဳျပီးေပၚေပါက္လာတဲ့ လက္ႏွိပ္စက္လုပ္ငန္းေတြ၊ လဘက္ရည္ဆိုင္ေတြနဲ႕ စည္ကားလွပါတယ္၊ ေဖေဖတို႕သတင္းေထာက္ေတြနဲ႕ ေရွ႕ေနေတြက လက္ႏွိပ္စက္႐ိုက္သူ ဦးေဝလြင္ရဲ့ ဆိုင္ခန္းမွာ စုေဝးေလ့ရွိၾကပါတယ္၊ အဲဒီေနရာေလးမွာပဲ အမႈအခင္းေတြ၊ သတင္းေတြကို ေလ့လာျပီး ေန႕လည္ေလာက္မွာ သတင္းေရး၊ ျပီးရင္ ျမိဳ႕ထဲကိုထြက္ျပီး သတင္းစာတိုက္ကို သတင္းသြားပို႕ရပါတယ္၊

အဲဒီေန႕က ျမိဳ႕နယ္ရုံးမွာ ေတြ႕သမွ် သူ႕မိတ္ေဆြေတြကို သူ႕သားရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈကို ႂကြားလို႕ မဝေသးတဲ့ ေဖေဖက က်ေနာ္႔ကို သူနဲ႕အတူ ျမိဳ႕ထဲလိုက္ေစျပန္ပါတယ္၊ က်ေနာ္ကလည္း လိုက္ခ်င္ပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ေဖေဖ့မိတ္ေဆြေတြက က်ေနာ္႕ကို မုန္႕ဘိုးေပးၾကလို႕ပါ၊ ဒီလိုနဲ႕ ေဖေဖနဲ႕အတူ သိမ္ျဖဴလမ္းေပၚက လုပ္သားျပည္သူ႕ေန႕စဥ္သတင္းစာတိုက္ကို ေရာက္ပါတယ္၊ အဲဒီမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ေဖေဖ႕မိတ္ေဆြ အယ္ဒီတာေတြ၊ သတင္းစာဆရာေတြက က်ေနာ္႔ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၊ မုန္႕ဘိုးေပးၾကနဲ႕ အဲဒီေန႕က က်ေနာ္အေတာ္ ခ်မ္းသာတဲ့ေန႕ပါ၊ ညေနေစာင္းေလာက္ၾကေတာ့ ေဖေဖနဲ႕အတူ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနားက (၃၃) လမ္း အလယ္ဘေလာက္ကို ေရာက္ပါတယ္၊ ေဖေဖက အဲဒီမွာ ေဖေဖတို႕ သတင္းစာဆရာေတြ၊ စာေရးဆရာေတြ စုေဝးရာေနရာတစ္ခုရွိတယ္ ဆိုျပီး ေခၚသြားတာပါ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္းကေလးရဲ့  အဝင္ဝမွာ "ခြပ္ေဒါင္းစာေပ" ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကေလး ခ်ိပ္ဆြဲထားတာကို ေတြ႕ေတာ့ အံ့ဩၾကည္ႏူးမိပါတယ္၊ ခြပ္ေဒါင္းဆိုတာ ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ့ သေကၤတပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ခြပ္ေဒါင္းစာေပဟာ ေက်ာင္းသားသမဂၢနဲ႕ ပါတ္သက္လိမ့္မယ္လို႕ က်ေနာ္ နားလည္မိပါတယ္၊ အခန္းထဲမွာေတာ့ ေဖေဖ့မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ စကားေျပာေနၾကျပီး ေဖေဖက သူတို႕ကို က်ေနာ္နဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္၊

က်ေနာ္မွတ္မိသူကေတာ့ ခြပ္ေဒါင္းစာေပတိုက္ရဲ့  ပိုင္ရွင္နဲ႕ ဗိုလ္တစ္ေထာင္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဦးစိုးသိမ္း (ေခၚ) စာေရးဆရာ ေမာင္ဝံသျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီေန႕က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္း (သို႕မဟုတ္) စာေရးဆရာေမာင္ဝံသကို က်ေနာ္ ပထမဆုံး ဆံုေတြ႕ဘူးတာပါ၊ ျပီးေတာ့ က်ေနာ္က အန္ကယ္ ဘာသာျပန္ဆိုေရးသားတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ား၊ အေမရိကန္သမၼတ နစ္ဆင္၊ အစၥေရးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မိုေရွဒါယန္း၊ ခ်ီလီသမၼတ အာယန္းေဒး၊ ယူဂိုဆလပ္သမၼတ မာရွယ္တီးတိုး၊ အဂၤလိပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင့္ဘက္တန္၊ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ ခ႐ူးရွက္တို႕ရဲ့  အထုပတိၱစာအုပ္ေတြ၊  ေရွ႕ေနၾကီးပယ္ရီေမဆင္ ဘာသာျပန္ဝတၳုေတြကို ဖတ္ခဲ့ျပီး အင္မတန္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူပါ၊ အဲဒီေန႕က အန္ကယ္႕ဆီက က်ေနာ္ မုန္႕ဘိုးမရပါ၊ အန္ကယ္႕စာအုပ္တိုက္ကထုတ္ေဝတဲ့ စာအုပ္ေတြအမ်ားၾကီး ရခဲ့ပါတယ္၊

(၂) ၁၉၈၈၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မ်ား ၊ ရန္ကုန္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုၾကီးေပၚေပါက္လာေတာ့ က်ေနာ္က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေလးတစ္ဦးျဖစ္လာျပီး အန္ကယ္ကလည္း အစိုးရသတင္းစာတိုက္ေပါင္းစံုက အယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ ပံုႏွိပ္စက္ဝန္ထမ္းမ်ားကို စုစည္းျပီး မဆလအစိုးရကို ဆန္႕က်င္တဲ့ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ အဘဦးဝင္းတင္နဲ႕ အတူ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားရဲ့ စုစည္းမႈမွာလည္း ပါဝင္ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္၊ ရလာဒ္ကေတာ့ အန္ကယ္တစ္ေယာက္ သတင္းစာတိုက္က အျငိမ္းစားေပးခံရျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္နဲ႕ တတ္သိပညာရွင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတာပါပဲ၊ အေရးေတာ္ပံုကာလနဲ႕ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ အန္ကယ္နဲ႕ က်ေနာ္ သပိတ္စခန္းေတြမွာ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးမွာ စသည္ျဖင့္ ရံဖန္ရံခါေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ အန္ကယ္က က်ေနာ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားလက္က လြတ္ေအာင္ ေျပးလႊားေရွာင္တိမ္းရင္း ငတ္ျပတ္ေနတာသိလို႕က်ေနာ္႕ကို ေတြ႕တိုင္း မုန္႕ဘိုးေပးပါတယ္၊ ထမင္းေႂကြးပါတယ္၊ လဘက္ရည္တိုက္ပါတယ္၊

(၃) ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္

က်ေနာ္က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၃) ရက္ေန႕မွာ အဖမ္းခံရျပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းကတဆင့္ အင္းစိန္ေထာင္ကို ေရာက္ပါတယ္၊ အန္ကယ္လည္း အျခား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႕အတူ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျပီး အင္းစိန္ေထာင္ထဲေရာက္လာပါတယ္၊ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ က်ေနာ္တို႕ မဆံုခဲ့ၾကပါ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ တစ္လေလာက္အလို၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွာ အန္ကယ္႕ကို စစ္အစိုးရက ျပန္လႊတ္ေပးျပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ရလို႕  သူ႕ရဲ့ ဇာတိေဒသ ပဲခူးတိုင္း၊ ေဝါျမိဳ႕နယ္ကေန ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္လို႕ ၾကားသိရပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အဖမ္းခံရလို႕ အင္အားေလ်ာ့နည္းေနတဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီကို လူစားမထိုးပဲ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီတာဝန္ကို ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဗဟိုအလုပ္ေကာ္မီတီ (Central Working Committee) ကို အန္ကယ္ဦးၾကည္ေမာင္ေခါင္းေဆာင္ျပီး ဖြဲ႕စည္းေတာ့ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းလည္း ဗဟိုအလုပ္ေကာ္မီတီဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာပါတယ္၊

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႕မွာ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရတယ္ဆိုေတာ့ ေထာင္ထဲက က်ေနာ္တို႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလုံးလည္း အင္မတန္ေပ်ာ္ၾကတာေပါ့၊ နဝတစစ္အစိုးရက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အာဏာလႊဲျပီးတာနဲ႕ ငါတို႕လြတ္ျပီလို႕ ယံုၾကည္မႈၾကီးခဲ့ၾကပါတယ္၊ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚ ဆက္ဆံေရးေျပာင္းျပီး ေကာင္းဟန္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္႕ေဖေဖက က်ေနာ္တို႕ ေထာင္ဝင္စာရက္မတိုင္မီမွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးကိုသြားျပီး အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းနဲ႕ေတြ႕၊ အေျခအေနေတြကို ေမးျမန္းစံုစမ္းျပီး ေထာင္ဝင္စာေန႕မွာ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းမွာလိုက္တာေတြကို က်ေနာ္တို႕ကို ျပန္ေျပာ၊ က်ေနာ္တို႕ကလည္း အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းကတဆင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို မွာခ်င္တာေတြကို ေဖေဖ့ကိုေျပာ၊ အဲဒီလိုနဲ႕ ေဖေဖက က်ေနာ္နဲ႕ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းတို႕အၾကား ဆက္သြယ္ေရးသမား လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္၊

အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္နဲ႕ ေထာင္ထဲက ေက်ာင္းသားေတြက ေဖေဖနဲ႕ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းက တဆင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပန္ၾကားခဲ့တာက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၈) နဲ႕ (၂၉) ရက္ေန႕ေတြမွာ က်င္းပမည့္ ဂနီၵခန္းမညီလာခံကေန အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဦးေဆာင္ျပီး လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕ဖို႕၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း နဝတစစ္အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ဘယ္ေန႕ဘယ္ရက္ေနာက္ဆုံးထားျပီး ေခၚယူေပး ရန္ ရာဇသံေပးျပီး ေတာင္းဆိုဖို႕ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဂနီၵခန္းမညီလာခံက်င္းပတဲ့ ရက္ေတြမွာ အင္းစိန္ ေထာင္ထဲက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးၾကီးနဲ႕ တက္ႂကြေနခဲ့ၾကတာပါ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ ဂနီၵခန္းမေၾကညာစာတမ္းမွာလည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ ေခၚယူဖြဲ႕စည္းေပးဖို႕ စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္လည္း သူတို႕ထင္သလိုျဖစ္မလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဖို႕ ပိုင္းျဖတ္ထားတဲ့ စစ္အစိုးရက အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားကို စက္တင္ဘာလကစျပီး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လိုက္ပါတယ္၊ ဒီလိုနဲ႕ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းတစ္ေယာက္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃) ရက္ေန႕မွာ ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရျပီး ဂနီၵခန္းမေၾကညာစာတမ္းေရးသားမႈနဲ႕ စစ္ခံုရုံးက ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံရပါတယ္၊

(၄) ၁၉၉၄၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မ်ား၊ ရန္ကုန္

စစ္အစိုးရရဲ့ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲ၊ "ေရြးေကာက္ပြဲျပီးရင္ အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျပီး က်ေနာ္တို႕ စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္ပါ့မယ္" လို႕ ကတိေပးရဲခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ကို ဖယ္ရွားျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ နဝတ ဥကၠ႒ျဖစ္လာတဲ့ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ အမိန္႕အမွတ္ (၁၁/၉၂) နဲ႕ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးတာမို႕ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၂၉) ရက္ေန႕မွာ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္း အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ပါတယ္၊ က်ေနာ္ကေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ေလးႏွစ္ပဲက်တာမို႕ ျပစ္ဒဏ္ေစ့ခ်ိန္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႕မွာ သရက္အက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ေျမာက္ပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္ က်ေနာ္နဲ႕ အန္ကယ္ဦးစိုးသိန္းတို႕ ျပန္လည္ဆံုဆည္းၾကပါတယ္၊ ဒီတစ္ခါေတာ့ စာေပနယ္မွာပါ၊

အဲဒီအခ်ိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ပထမအၾကိမ္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က ျပန္မလြတ္ေသး၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာင္ထဲမွာ၊ ေတာထဲမွာ ရွိေနျပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႒ာနခ်ဳပ္မွာလည္း ဦးေအာင္ေရႊနဲ႕ က်န္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မျပိဳကြဲေအာင္ တည္းတည္းေလးရပ္တည္ေနၾကရတာပါ၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ တရားဝင္ရပ္တည္ခြင့္ မပ်က္ျပယ္ေရးအတြက္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေရႊနဲ႕ လက္က်န္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးခံေနရဆဲပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတာထဲေရာက္သြားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပါတီက ထုတ္ပယ္ထားပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆီ ျပန္မသြားေတာ့ပဲ သူ႕ရဲ့ မူလ စာအုပ္စာေပလုပ္ငန္းကိုပဲ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ပါတယ္၊ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာတစ္ခုက စစ္အစိုးရရဲ့ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ သူ႕ရဲ့ "ခြပ္ေဒါင္းစာေပ" ကို "ေဒါင္းစာေပ" လို႕ အမည္ေျပာင္းလိုက္ရတာပါ၊

က်ေနာ္ကလည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ သရက္အက်ဥ္းေထာင္က ျပန္လြတ္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ဝင္ေငြရွာဖို႕အတြက္ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္မွာ ေတာက္တိုမယ္ရ ဝင္လုပ္ရပါတယ္၊ ကာတြန္းဆရာအခ်ိဳ႕အတြက္ ကာတြန္းဇာတ္လမ္းေတြ အမည္မခံပဲ ေရးေပးရပါတယ္၊ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းရဲ့ "အေတြးအျမင္" လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းကလည္း အေတာ္ေအာင္ျမင္ျပီး အထူးသျဖင့္ အေတြးအျမင္မွာ ပင္တိုင္ေရးသားတဲ့ "ပထဝီေမာင္တင္" နဲ႕ "တာရာျငိမ္းခ်မ္း" ဆိုတဲ့ ကေလာင္ရွင္ႏွစ္ဦးရဲ့ စာေတြကို အင္မတန္လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္၊ ေနာက္က်မွပဲ "ပထဝီေမာင္တင္" ဆိုတာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းက အန္ကယ္ဦးသိန္းတင္ (အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ေသဆုံး)၊ "တာရာျငိမ္းခ်မ္း" ဆိုတာ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းဇင္ (ယခု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) ဆိုတာ သိရပါတယ္၊ အန္ကယ္ဦးသိန္းတင္က "တင္သိန္းေမာင္" ဆိုတဲ့ အမည္နဲ႕လည္း စာေတြေရးပါတယ္၊
က်ေနာ္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ မဂၢဇင္းရဲ့  ထုတ္ေဝသူ၊ ပိုင္ရွင္၊အယ္ဒီတာက "ပထဝီေမာင္တင္" ကို အရမ္းသေဘာက်ပါတယ္၊ သူ႕မဂၢဇင္းမွာ ပါဝင္ေရးသားေစခ်င္ပါတယ္၊ က်ေနာ္နဲ႕ ရင္းႏွီးမွန္းသိလို႕ "ပထဝီေမာင္တင္" ကို သူ႕မဂၢဇင္းမွာ ပါဝင္ေရးသားေအာင္ ဖိတ္ၾကားေပးဖို႕ တာဝန္ေပးေတာ့ က်ေနာ္ကလည္း လြယ္လြယ္ကူကူတာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္၊ တစ္ေန႕ (၃၃) လမ္းက အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းရဲ့ တိုက္ခန္းမွာ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္း၊ အန္ကယ္ဦးသိန္းတင္ ႏွစ္ေယာက္စလုံးနဲ႕ ဆံုပါတယ္၊ အဲဒါနဲ႕ က်ေနာ္က အန္ကယ္ဦးသိန္းတင္ကို က်ေနာ္႕မဂၢဇင္းထုတ္ေဝသူရဲ့ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို ေျပာျပေတာ့ အန္ကယ္ဦးသိန္းတင္က ျပဳံးျပဳံးေလးနဲ႕ ျငင္းပါတယ္၊

အဲဒီမွာ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းက က်ေနာ္႕ကို ေျပာပါတယ္၊ "ကိုေအာင္ဒင္၊ တကယ္ေတာ့ ပထဝီေမာင္တင္ ဆိုတာ အန္ကယ္႔ရဲ့တိုက္ပိုင္ကေလာင္ေလ၊ အန္ကယ္႔တိုက္ပိုင္ကေလာင္ကို အန္ကယ္႔ကိုခြင့္မေတာင္းပဲ အျခားတိုက္မွာ ေရးဖို႕ကမ္းလွမ္းတာ တကယ္ေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး" တဲ့၊ က်ေနာ္ ေခါင္းနဘန္းၾကီးသြားပါတယ္၊ အဲဒီလိုမ်ိဳး က်ေနာ္မစဥ္းစားမိခဲ့ပါ၊ က်ေနာ္ စာေပေလာကရဲ့ က်င့္ဝတ္တစ္ခုကို ခ်ိဳးေဖာက္မိလိုက္ပါျပီ၊ ခ်က္ခ်င္းပဲ က်ေနာ္ အန္ကယ္ႏွစ္ေယာက္စလုံးကို အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ရပါတယ္၊ အန္ကယ္ႏွစ္ေယာက္စလုံးက ခြင့္လႊတ္တယ္လို႕ ေျပာၾကပါတယ္၊ သူတို႕ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုေပမည့္ က်ေနာ္႕ရင္ထဲမွာေတာ့ အျပစ္ရွိသူတစ္ေယာက္ရဲ့  နာက်င္မႈကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ခံစားခဲ့ရပါတယ္၊

အဲဒီေနာက္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ က်ေနာ္ စကၤာပူႏိုင္ငံကို အလုပ္ရွာဖို႕ ထြက္ခြါခဲ့ပါတယ္၊ ခရီးမထြက္ခင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ စာစီပံုႏွိပ္ေတာ့ အန္ကယ္ကပဲဲ ကြန္ျပဴတာစာစီျပီး ပံုႏွိပ္ေပးပါတယ္၊ အခေၾကးေငြလုံးဝမယူပါ၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ တစ္ၾကိမ္၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ တစ္ၾကိမ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခတၱျပန္ေရာက္ပါတယ္၊ ေနရတဲ့ရက္က တိုေတာင္းလြန္းလို႕ အန္ကယ္နဲ႕ မေတြ႕ႏိုင္ခဲ့ပါ၊ အဲဒီေနာက္ က်ေနာ္လည္း ျမန္မာျပည္ကို ျပန္မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ပါ၊

(၅) ၂၀၁၀၊၂၀၁၁ ခုႏွစ္မ်ား ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 

တစ္ဆယ္႔ ငါးႏွစ္ ၾကာခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အန္ကယ္နဲ႕ က်ေနာ္ ျပန္ဆံုဆည္းခြင့္ရပါတယ္၊ ဒီတစ္ခါေတာ့ က်ေနာ္ေနထိုင္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဆံုဆည္းၾကတာပါ၊
က်ေနာ္တို႕ မေတြ႕ခဲ့ၾကတဲ့ (၁၅) ႏွစ္အတြင္းမွာ အန္ကယ္က အက်ဥ္းေထာင္ထဲကို တတိယအၾကိမ္ေရာက္ရွိခဲ့ပါေသးတယ္၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႕ကေန ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႕အထိ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္၊ ေထာင္က ျပန္လြတ္ေျမာက္လာျပီးေတာ့ စာေပေလာကထဲ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္၊ သူအက်ဥ္းက်ကာလေတြမွာ "အေတြးအျမင္" မဂၢဇင္းကို မွန္မွန္ဆက္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့တဲ့ ဇနီးသည္ အန္တီေဒၚျမင့္ျမင့္ (သီရိဝံသ) ဆီက စာေပတာဝန္၊ မိသားစုတာဝန္ေတြကို မွ်ေဝကူထမ္းျပီး မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ တိုင္းျပဳ၊ ျပည္ျပဳေဆာင္းပါးေတြ ဆက္လက္ေရးသားေနပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္က အားကစားဂ်ာနယ္ေတြသာ အလုံးအရင္းနဲ႕ ရွိေနခ်ိန္မွာ "ျပည္သူ႕ေခတ္" အမည္နဲ႕ ရွားရွားပါးပါးႏိုင္ငံေရးဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကို ဆရာေဖျမင့္၊ ကိုေမာ္လင္းတို႕နဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊

(ဝါရွင္တန္ဒီစီ ျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္တြင္၊ (ဝဲမွယာ)၊ အန္တီေဒၚျမင့္ျမင့္၊ ထိုက္ထိုက္စိုး၊ ေအာင္ဒင္၊ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္း)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အန္ကယ္က National Endowment for Democracy (NED) အဖြဲ႕ၾကီးရဲ့ Fellow အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရလို႕  ဝါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႕ေတာ္မွာ ေျခာက္လၾကာ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ) လာေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ ရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္တဲ့ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕ေတြမွာ ေမရီလန္းျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ က်ေနာ္႕ရဲ့ တိုက္ခန္းကေလးမွာ လာေရာက္ေနထိုင္ျပီး စကားေတြအမ်ားၾကီး ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္၊ အန္ကယ္က ေဖေဖ့ရဲ့ မိတ္ေဆြေဟာင္းၾကီ း ျဖစ္တာမို႕ အန္ကယ္႕ဆီက ေဖေဖ့အေၾကာင္းေတြလည္း ၾကားသိရပါတယ္၊ အမ်ားဆုံး ေျပာျဖစ္ၾကတာကေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႕ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈၾကီးရဲ့ အခန္းကဏၰေတြအေၾကာင္းပါ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေၾကာင္းလည္း အေတာ္ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကပါတယ္၊ အန္ကယ္က ေထာင္ထဲမွာ မင္းကိုႏိုင္နဲ႕ အခန္းခ်င္းကပ္ျပီး အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေနခဲ့ရေတာ့ မင္းကိုႏိုင္ရဲ့  အတည္ေပါက္နဲ႕ ေနာက္ေျပာင္ဖန္တီးျပီးေျပာတဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေတြကို သူ႕မွာ ယံုခဲ့မိေၾကာင္းေျပာလို႕ က်ေနာ္တို႕ ရီၾကရပါေသးတယ္၊

(National Endowment for Democracy တြင္၊ (ဝဲမွယာ)၊ ထိုက္ထိုက္စိုး၊ အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္း၊ အန္တီေဒၚျမင့္ျမင့္)

(National Endowment for Democracy တြင္၊ (ဝဲမွယာ)၊ Sally Blair (Fellowship Program Director) အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္း၊ Carl Gershman (NED President)NED မွာ အန္ကယ္ ေရးသားျပဳစုတင္ျပခဲ့တဲ့  စာတမ္းက "Writing Between the Lines" (စာေၾကာင္းမ်ားၾကားမွာ ေရးဖြဲ႕ျခင္း) လို႕ အမည္ရပါတယ္၊ စစ္အစိုးရရဲ့  စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႕က ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ေနတဲ့ၾကားက ျမန္မာႏိုင္ငံက စာေရးဆရာ၊ ကာတြန္းဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာေတြ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳစာေပေတြကို ဘယ္လိုေရးဖြဲ႕ေနရသလဲ၊ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဘယ္လိုေလွာင္ေျပာင္ေနသလဲ ဆိုတာကို ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတင္ျပတာမို႕ အင္မတန္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွပါတယ္၊ အန္ကယ္႕ကို NED က တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႕ ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာ႕အေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားက ေလးစားခင္မင္ၾကပါတယ္၊

(၆) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ား

အန္ကယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္သြားျပီးေနာက္ပိုင္းမွာလည္း က်ေနာ္တို႕ အဆက္အသြယ္မျပတ္ၾကပါ၊ အန္ကယ္တစ္ေယာက္ ရွိျပီးသား စာေပတာဝန္မ်ားအျပင္ လူငယ္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအတြက္ သတင္းစာပညာသင္တန္းတစ္ခုဖြင့္ျပီး ကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပို႕ခ်ေနတာ ၾကား သိရပါတယ္၊  
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲကတဆင့္ အသက္ဝင္လာခဲ့ပါတယ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစပိုင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား စတင္အသက္ဝင္လာပါတယ္၊ ႏွစ္ေပါင္း (၄၉) ႏွစ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆုံးျပီးမွ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာတဲ့ ပါတီစံုစံနစ္နဲ႕ လႈပ္ရွားတဲ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို က်ေနာ္ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါတယ္၊ 

အစပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟာ မဆလအစိုးရရဲ့ တစ္ပါတီစံနစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႕ ထူးမျခားနားျဖစ္လို႕ "၁၅ မိနစ္ လႊတ္ေတာ္" လို႕ေတာင္ က်ေနာ္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုမိပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လေလာက္လက စလို႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေျပာင္းလဲ သြက္လက္လာပါတယ္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပတာေတြ၊ တိုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးရွိတဲ့ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ ျပ႒န္းတာေတြ၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ အသံကို နားေထာင္မယ္လို႕ ေႂကြးေၾကာ္တာေတြ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတာေတြ စတင္ေတြ႕လာရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အျပဳသေဘာေဝဘန္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးမည္လို႕ စဥ္းစားျပီး အန္ကယ္႔ကို တိုင္ပင္ေတာ့ အန္ကယ္က သေဘာတူတဲ့အျပင္ သူ အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ "ျပည္သူ႕ေခတ္" ဂ်ာနယ္မွာ အပါတ္စဥ္ေဖာ္ျပဖို႕ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕နဲ႕ ေဆြးေႏြးေပးမယ္လို႕ ေျပာပါတယ္၊

ဒီလိုနဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ပထမဆုံးေဆာင္းပါးကို ေရးျပီး အန္ကယ္႔ဆီ ေပးပို႕ခဲ့ပါတယ္၊ က်ေနာ္ေပးထားတဲ့ မူလအမည္က "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေလ့လာသုံးသတ္ျခင္း" ပါ၊ ဒါေပမည့္ အန္ကယ္က "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္၊ အေဝးၾကည့္" လို႕ အမည္ေျပာင္းေပးျပီး ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္မွာ အတြဲ (၃)၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၂ ကစလို႕ အပါတ္စဥ္ေဖာ္ျပပါတယ္၊ ဒီေဆာင္းပါးေတြကို အန္ကယ္႔ရဲ့ အားေပးမႈ၊ တည္းျဖတ္မႈေတြနဲ႕ ေရးျဖစ္၊ ေဖာ္ျပျဖစ္ခဲ့တာမို႕လို႕ အန္ကယ္႔ကိုို အထူးေက်းဇူးတင္ရပါတယ္၊

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃) ရက္ေန႕မွာ စကၤာပူႏိုင္ငံကို က်န္းမာေရးစစ္ေဆးဖို႕ ေရာက္ေနတဲ့ အန္ကယ္႕ဆီက အီးေမးတစ္ေစာင္ရပါတယ္၊ စကၤာပူေဆး႐ံုက အဆုတ္ကင္ဆာလို႕ အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း က်ေနာ္႔ကို အသိေပးတာပါ၊ အဆုတ္ႏွစ္ဘက္စလုံးမွာပ်ံ႕ႏွံ႕ေနျပီး ဦးေခါင္းခြံမွာပါ ေရာက္ရွိေနလို႕ ဆရာဝန္မ်ားက ခြဲစိတ္ကုသျခင္းမျပဳပဲ ကီမိုသရပီ (Chemo Therapy) နဲ႕ ကုဖို႕ ဆုံးျဖတ္ၾကတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္၊ ကီမိုေဆးေတြကို ေျခာက္ၾကိမ္ (Six Cycles) သြင္းရမွာျဖစ္ျပီး တစ္ၾကိမ္ကို စကၤာပူေဒၚလာ ၁၈၀၀၀ ခန္႕၊ စုစုေပါင္း စကၤာပူေဒၚလာ တစ္သိန္းေက်ာ္ အနည္းဆုံးကုန္က်ႏိုင္တယ္လို႕ ခန္႕မွန္းပါတယ္၊

ကင္ဆာေရာဂါသည္တစ္ေယာက္အဖို႕ ဒီေဝဒနာဆိုးၾကီးကို ရင္ဆိုင္ရာမွာ အေရးတၾကီးလိုအပ္ခ်က္ (၅) ခုရွိတယ္လို႕ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္၊ (၁) ကာယကံရွင္ရဲ့ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္မႈ၊ (၂) မိသားစုရဲ့  ခ်စ္ခင္စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ (၃) မိတ္ေဆြအသိုင္းအဝိုင္ရဲ့ ႐ိုင္းပင္းမႈ၊ (၄) ကုသနည္းမွန္ကန္မႈ နဲ႕ (၅) ေဆးဝါးကုသမႈကုန္က်စားရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအလံုအေလာက္ရွိမႈ ျဖစ္ပါတယ္၊ အန္ကယ္ကိုယ္တိုင္က စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး အန္ကယ္႕မိသားစုဟာလည္း အန္ကယ္ကို အင္မတန္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾက၊ စည္းလုံးၾကင္နာၾကပါတယ္၊ အန္ကယ္႕မွာ အင္မတန္မွ ႐ိုင္းပင္းကူညီတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြ၊ ေလးစားၾကည္ညိဳသူေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္၊ ေရာဂါကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိျပီး ကုသမည့္နည္းလမ္းကိုလည္း ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါျပီ၊ ဒီေတာ့ လိုအပ္ခ်က္က ေငြေၾကးပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏကို အန္ကယ္႔ မိသားစု မတတ္ႏိုင္ေလာက္ပါ၊ ဒါေပမည့္လည္း အန္ကယ္႕ကို ခ်စ္သူ၊ ခင္သူ၊ ေလးစားသူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကတာေတြ႕ရေတာ့ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးရပါတယ္၊

အန္ကယ္႕ကို လူကိုယ္တိုင္ အားေပးခ်င္လို႕ စကၤာပူႏိုင္ငံကို သြားဖို႕ၾကိဳးစားပါေသးတယ္၊ ဒါေပမည့္ က်ေနာ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္လို႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မရွိပါ၊ က်ေနာ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ကိုလည္း စကၤာပူအစိုးရက ျပည္ဝင္ခြင့္မေပးပါ၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ အန္ကယ္႕ကို လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုျပီး အားမေပးႏိုင္ခဲ့ပါ၊  
ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကင္ဆာဆိုတဲ့ မိစၦာဒိဌိၾကီးက အင္အားၾကီးမားလြန္းလို႕ က်ေနာ္တို႕ အေရးနိမ့္ခဲ့ရပါတယ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၁၁) ရက္ေန႕မွာ အန္ကယ္႕ကို က်ေနာ္တို႕ ဆုံးရွုံးလိုက္ရပါတယ္၊

(၇) ကင္ဆာက်ဆုံးပါေစ၊

ဒီမွတ္တမ္းကို ေရးေနရင္း ကြယ္လြန္သူ ကဗ်ာဆရာၾကီး ဦးတင္မိုး ေျပာခဲ့ဘူးတဲ့ "ခ်စ္ေသာသူတို႕ အသက္တို၏၊ မုန္းေသာသူတို႕ အသက္ရွည္၏" ဆိုတဲ့ စကားေလးကို အမွတ္ရမိပါတယ္၊ အမည္မမွတ္မိေတာ့တဲ့ ကဗ်ာဆရာၾကီး တစ္ေယာက္ရဲ့ "လူကိုသတ္တာ၊ ကင္ဆာတဲ့လား၊ ကင္ဆာ က်ဆုံးပါေစ" ဆိုတဲ့ ကဗ်ာတိုေလးကိုလည္း သတိရမိပါတယ္၊ က်ေနာ္လည္း အန္ကယ္ဦးစိုးသိမ္းကို ႏွေမ်ာတသတဲ့ စိတ္နဲ႕ ဒီလို ေႂကြးေၾကာ္ခ်င္ပါတယ္၊

“ခ်စ္ေသာသူတို႕ အသက္ရွည္ပါေစ၊
ကင္ဆာ က်ဆုံးပါေစ၊”

ေအာင္ဒင္
ဧျပီလ (၃)၊ ၂၀၁၄

Monday, August 4, 2014

အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၅)


(မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဩဂုတ္ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ အဂၤါေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆)အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၅)
ေအာင္ဒင္

#ျပည္သူ႕သေဘာထားက ပိုအေရးၾကီးသည္

အေမရိကန္အစိုးရက နံမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ ခရိုနီမ်ားနဲ႕ စတင္ထိေတြ႕ဆက္ဆံျပီးတဲ့ေနာက္ ခရိုနီမ်ားအေနနဲ႕ နံမည္ပ်က္စာရင္းက လြတ္ေျမာက္ေရး ၾကိဳးစားၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေရွ႕မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ခုအတိုင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာနကို နံမည္ပ်က္စာရင္းမွ ဖယ္ရွားေရး ေတာင္းဆိုမႈေတြ လုပ္ၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုၾကတဲ့အခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာနကလည္း ဒီခရိုနီမ်ားရဲ့  စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အေဟာင္း၊ အသစ္မ်ားနဲ႕ ကင္းရွင္းျခင္း ရွိ၊မရွိ၊ ၎တို႕ရဲ့ စီးပြါးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကင္းရွင္းျခင္း ရွိ၊မရွိ၊ ၎တို႕ရဲ့ စီးပြါးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဟာ က်င့္ဝတ္သိကၡာနဲ႕ ညီ၊ မညီ စစ္ေဆးၾကပါလိမ့္မယ္။ ေဖာ္ျပပါ တိုင္းတာမႈမ်ားအျပင္ အေမရိကန္အစိုးရက အေလးအနက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီခရိုနီစီးပြါးေရးသမားမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ့  သေဘာထားအျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ခ်စ္ေအာင္ေနလို႕ ျပည္သူေတြက လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသူအတြက္ နံမည္ပ်က္စာရင္းက ဖယ္ရွားခံရေရး လြယ္ကူပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူေတြအေပၚ ဆက္လက္ေစာ္ကားေနျပီး ျပည္သူလူထုကလည္း မုန္းတီးနာက်ည္းဆဲျဖစ္သူမ်ား အတြက္ နံမည္ပ်က္စာရင္းက လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ခက္ခဲမွာပါ။

ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကသူေတြပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ စစ္တပ္အုပ္စိုးမႈေခတ္ကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကလို႕ ဒီခရိုနီစီးပြါးေရးသမားေတြကို အမုန္းၾကီးမုန္းၾကေပမည့္ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ ဒီခရိုနီေတြ အျမင္မွန္ရျပီး ျပည္သူလူထုဘက္ကို ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကမယ္ဆိုရင္လည္း ခြင့္လႊတ္ၾက၊ ၾကိဳဆိုၾကမွာပါ။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကာလမွာ ျပည္သူ႕ဘက္ကို ပူးေပါင္းလက္တြဲလာၾကတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကို ျပည္သူလူထုက ဝမ္းသာအားရ ၾကိဳဆိုၾကသလိုေပါ့။

ဒါေပမည့္ ခရိုနီမ်ားရဲ့  ျပည္သူ႕ဘက္ကို ကူးေျပာင္းမႈဟာ ႐ိုးသားစင္ၾကယ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ေတြ႕ေနရတာကေတာ့ သူတို႕ကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား အနားယူသြားျပီး အခ်ိဳ႕ အရပ္ဝတ္လဲလို႕ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနၾကတာေတာင္မွ ခရိုနီစီးပြါးေရးသမားအမ်ားစုရဲ့  အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ မေျပာင္းလဲၾကေသးပါ။ သမၼတ ၊ ဒု-သမၼတမ်ားနဲ႕ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား တိုင္းခန္းလွည့္လည္ရာကို ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္ျပီး သမၼတနဲ႕ ဝန္ၾကီးမ်ား လက္ညိႈးညႊန္ရာမွာ အလႉဒါနေတြလုပ္ေနၾကဆဲပါ။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳတဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ားစုကိုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႕ နီးစပ္တဲ့ ခရိုနီမ်ားကပဲ ရရွိေနပါတယ္။ အစိုးရက ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ဂုဏ္ျပဳဆုေတြကိုလည္း သူတို႕ပဲ အမ်ားဆုံးရရွိေနၾကတာပါ။ တစ္ဖက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ ေဂါက္သီးအတူ႐ိုက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ့ မိသားစုေတြကို ပစၥည္းေလးပါးေထာက္ပံ့ေနျပီး တစ္ဖက္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုရဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို လိုအပ္တာေတြ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျပီး ျဖည့္ဆီးေပးလို႕ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို တစ္ျပိဳင္ထဲဝယ္ယူေနတဲ့ ခရိုနီေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါ။ တစ္ဖက္မွာ လယ္ေျမဧကေပါင္း ေသာင္းနဲ႕ခ်ီျပီး အဓမၼသိမ္းဆည္းလို႕ လယ္သမားမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစခဲ့ျပီး တစ္ဖက္မွာေတာ့ တန္ခိုးၾကီးဆရာေတာ္ေတြကို အျမင့္မားဆုံးကိုးကြယ္၊ ဘုရားေတြတည္၊ ေက်ာင္းေတြေဆာက္ျပီး သာသနာ့ဒယကာအမည္ခံေနတဲ့ ခရိုနီမ်ားလည္း ရွိပါေသးတယ္။

ဒီခရိုနီေတြရဲ့  အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ မေျပာင္းလဲသ၍ ျမန္မာျပည္သူေတြက သူတို႕ကို ခြင့္လႊတ္ဖို႕၊ လက္ခံဖို႕ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြက ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ရင္ အေမရိကန္အစိုးရကလည္း နံမည္ပ်က္စာရင္းက ဖယ္ရွားေပးဖို႕ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ နံမည္ပ်က္စာရင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ခရိုနီစီးပြါးေရးသမားေတြ ထပ္ျဖည့္ျပီး တိုးခ်ဲ႕အေရးယူတာေတာင္ ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။

သမၼတ အိုဘားမားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ သမၼတအမိန္႕ ၁၃၆၁၉ (Executive Order 13619) နဲ႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ "လက္ရွိႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို ဟန္႕တားေႏွာက္ယွက္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ေႏွာက္ယွက္ဟန္႕တားသူမ်ား၊ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရႏွင့္ စစ္လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးရွိသူမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ပါတ္သက္သူမ်ား၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ  ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား" ကို "နံမည္ပ်က္စာရင္း" မွာ ထည့္သြင္းအေရးယူဖို႕ အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါတယ္။

#ႏိုင္ငံေတာ္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးသမားတို႕၏ အခန္းက႑

တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးသမားမ်ားဟာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့  စီးပြါးေရးမူဝါဒေတြ မွန္ကန္ရင္ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွာ ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံပိုင္၊ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားေလ်ာ့နည္းလို႕ ေစ်းကြက္ကို ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ဦးေဆာင္ရမွာပါ။ အစိုးရက ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း သန္႕သန္႕ရွင္းရွင္း ယွဥ္ျပိဳင္ၾကဖို႕ကိုသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႉျပီး လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမျပဳရင္၊ တိုင္းျပည္နဲ႕ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ လမ္း၊ တံတား၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ အင္တာနက္ စတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကိုသာ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေပးျပီး  ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ လြတ္လပ္မွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို အားေပးမယ္ဆိုရင္  ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးလည္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရိုနီဆိုတာ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့  အဓိကလကၡဏာတစ္ခုပါ။ အာဏာရွိသူထံက အထူးအခြင့္အေရးေတြရလို႕ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပိဳင္ဖက္မရွိလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျပီး အက်ိဳးစီးပြါးျဖစ္လာသူမ်ားဟာ သူတို႕ရဲ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကို သူတို႕ရဲ့  ေက်းဇူးရွင္မ်ားကိုသာ မွ်ေဝၾကပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူထံ မွ်ေဝျခင္းမရွိပါ။ သူတို႕ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကို အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ မွ်ေဝျခင္းမျပဳပဲ တိုင္းျပည္တြင္းမွာ အိမ္ေတြ၊ ေျမေတြဝယ္ယူစုေဆာင္းတာ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံစုေဆာင္းတာေတြပဲ လုပ္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ေဆာင္ရြက္သမွ်စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတိုင္းမွာလည္း အမ်ားျပည္သူရဲ့  ေျမေတြကိုသိမ္း၊ အိမ္ေတြကိုဖ်က္၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းေတြကို ဝါးမ်ိဳျပီး ျပည္သူေတြရဲ့ ဘဝေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကတာမို႕ အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ခရိုနီစီးပြါးေရးသမားမ်ားနဲ႕ အာဏာရွင္မ်ားက အခ်မ္းသာဆုံးမ်ားျဖစ္ေနၾကျပီး ျပည္သူအမ်ားကေတာ့ ဆင္းရဲတြင္းထဲ နက္ျပီးရင္း နက္ေနရပါတယ္။ နဝတ၊ နအဖစစ္အစိုးရမ်ားလက္ေအာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမာၻေပၚမွာ အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေပမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႕  ခရိုနီမ်ားကေတာ့ ကမၻာ႕အခ်မ္းသာဆုံး သူေ႒းၾကီးေတြပါ။ ခရိုနီေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ အေကာင္းဆုံး၊ အက်ယ္ဆုံး အိမ္ေတြ၊ ေျမေတြ၊ အေဆာက္အအံုေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားလို႕ တိုင္းျပည္ရဲ့  အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရေခတ္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ဟာ အာဏာရွင္မ်ားနဲ႕ ခရိုနီမ်ားကိုသာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေစျပီး တစ္တိုင္းျပည္လုံးကို ဆင္းရဲတြင္းနက္ေစတဲ့ တစ္လမ္းသြားစီးပြါးေရးစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနခ်ိန္မွာ လူနည္းစုတစ္စုက ကြက္ျပီး အလြန္အကြၽံခ်မ္းသာေနၾကတာဟာ ရွက္တတ္ရင္ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းတဲ့ ကိစၥပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့  လက္ရွိေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မွာ ခရိုနီေတြ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ၾကရင္ ေကာင္းရဲ့လို႕ စိတ္ကူးယဥ္မိပါတယ္။ စစ္တပ္ထဲက ျပည္သူေတြဖက္ကူးေျပာင္းရပ္တည္မည့္ သူရဲေကာင္းကို က်ေနာ့တို႕ ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသလို ခရိုနီေတြထဲက အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြါးကို ႐ိုး႐ိုးသားသား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ သူရဲေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရာမွာ ေဖာင္ေဒးရွင္းၾကီးေတြတည္ေထာင္ျပီး ပညာသင္စားရိတ္ေတြ ေထာက္ပံ့တာ၊ ေဆး႐ံုၾကီးေတြတည္ေဆာက္ျပီး အခမဲ့က်န္းမာေရးကုသေပးတာေလာက္နဲ႕ မလံုေလာက္ပါ။ 

အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ့ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ ေနရိန္ဒရာမိုဒီ (Narendra Modi) က ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးလက္ခံျပီး မၾကာခင္ ဟိႏၵဴ ဘာသာၾကီးစိုးတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ရဲရဲေတာက္စကားတစ္ခြန္း ေျပာလိုက္ပါတယ္။ "အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ အိမ္သာေတြတည္ေဆာက္ဖို႕က ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတည္ဖို႕ထက္ ပိုအေရးၾကီးတယ္" တဲ့။ အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ့  လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ထဲက အိမ္သာတစ္လုံးေတာင္မရွိၾကတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ (မိသားစုေပါင္း သန္း ၁၃၀ ေက်ာ္) အတြက္ ေျပာတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း အလားတူပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ သာမာန္ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ့  ဘဝေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႕၊ ဆင္းရဲတြင္းထဲက ကူညီဆြဲထုတ္ေပးဖို႕က ဒီကေန႕ ခရိုနီၾကီးအခ်ိဳ႕နဲ႕ သူတို႕ကိုးကြယ္ရာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ့  ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။

တိုင္းျပည္မွာ အဓိကျပသနာျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ ခရိုနီမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ၾကဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႕ တိုက္႐ိုက္ပါတ္သက္ေနတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရး၊ ေျမယာမဲ့၊ အိုးအိမ္မဲ့မ်ားအတြက္ ေနစရာဖန္တီးေပးေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ လစာနဲ႕ ထိုက္တန္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး၊ ကြၽမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ လံုျခံုေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ပေပ်ာက္ေရးစသျဖင့္ လူမႈဘဝဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို မိမိတို႕ရဲ့  စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ရရွိတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ရဲ့ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈံးေလာက္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ သူရဲေကာင္းမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
အဲဒီလို သူရဲေကာင္းမ်ိဳးေပၚေပါက္ခဲ့ရင္ျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့  နံမည္ပ်က္စာရင္းက ဖယ္ရွားေပးဖို႕ သူကိုယ္တိုင္က ေတာင္းဆိုစရာမလိုပါ။ ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆိုေပးၾကမွာပါ။

ေအာင္ဒင္
ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၂၀၁၄